Bentuk Persekutuan Entri Pokok Dalam Bahasa Banjar

Berikut Format Bentuk Persekutuan Entri Pokok Dalam Bahasa Banjar

Bentuk Persekutuan Entri Pokok Yang bersuku dua

Entri pokok bersuku dua BB mempunyai kemungkinan maksimal

(C)V(C) (C)V(C)
C=Consonan
V=Vocal
VCV            Contoh: inya 'dia', uma 'ibu';
CVV            Contoh: mau 'mau'; bau 'bau';
VCVC          Contoh: han 'kandungan', duit 'uang';
CVCV          Contoh: ulun 'saya', akur 'selesai;
CVCV          Contoh: pina 'seperti, balu 'janda;
VCVC          Contoh: sidin 'beliau', gunng tidur';
CVCCVC     Contoh: rancak 'sering', rinjing 'kuali.

Bentuk Persekutuan Entri Pokok Yang bersuku tiga

Entri pokok bersuku tiga, secaza maksnnal mempunyai kemungkinan formasi

(C) V (C) (C) V (C) (C) V (C):
C=Consonan
V=Vocal
VCVVC         Contoh: aruah 'arwah';
CVCVV         Contoh: banua 'kampung';
CVVCVC      Contoh: kuitan 'orangtua';
CVCVVC      Contoh: kuciak 'teriak';
CVCVCV      Contoh: pamali 'pantangan';
CVCVCVC    Contoh: pamenan 'bermain';
CVCCVCVC  Contoh: tantaran 'joran';
CVCVCCVC   Contoh:pilanduk 'kancil';
CVCVCCV     Contoh: tatamba 'obat.

Sebenarnya masih ada formasi tiga suku lainnya serta entri pokok empat suku namun karena jumlahnya yang sangat terbatas dan jarang, maka tidak saya sertakan

Kembali ke halaman Belajar Bahasa Banjar

Comments

Popular posts from this blog

Berkunjung ke Tempat Rekreasi dan Pemancingan Mungkur Indah

Cara membuat dan harga Atap dari Daun Rumbia