Posts

Showing posts from October, 2018

Memperkenalkan Diri Dalam Bahasa Banjar

“Uii kakawanan barataan, kanalkan ngaran ulun arifin, ulun admin di blog ampunipin.com”

Lumrahnya dalam sebuah percakapan memperkenalkan diri memuat sapaan, kata ganti orang, kalimat perkenalan dan di ikuti nama orang maupun sesuatu yang ingin di perkenalkan.

Di awal saya memulai dengan kata “uii”

Kata “uii disini merupakan salah satu sapaan yang ada dalam bahasa banjar. Kata “uii” sama artinya dengan “hallo, hai ataupun perhatian” dalam bahasa indonesia.

Kata sapaan ini biasa di gunakan untuk membuka sebuah percakapan yang biasanya bersifat tidak formal. “uii” di isyaratkan sebagai sapaan untuk mengajak lawan bicara memperhatikan si pemberi isyarat.

Selain “uii” bisa juga menggunakan “uuu” yang penggunaannya sama saja dengan sapaan “uii”.

Misalnya

“uuu Buhannya, parkanalkan ngaran ulun ipin” (hai kalian semua, perkenalkan nama saya ipin)

Atau

“uuu acil-acil, kanalkan ading ulun palui” (hallo tante-tante, kenalkan adik saya palui)

Sebenarnya ada beberapa kata sapaan lain yang nanti ak…

Bentuk Persekutuan Entri Pokok Dalam Bahasa Banjar

Berikut Format Bentuk Persekutuan Entri Pokok Dalam Bahasa Banjar

Bentuk Persekutuan Entri Pokok Yang bersuku dua Entri pokok bersuku dua BB mempunyai kemungkinan maksimal

(C)V(C) (C)V(C)
C=Consonan
V=Vocal
VCV            Contoh: inya 'dia', uma 'ibu';
CVV            Contoh: mau 'mau'; bau 'bau';
VCVC          Contoh: han 'kandungan', duit 'uang';
CVCV          Contoh: ulun 'saya', akur 'selesai;
CVCV          Contoh: pina 'seperti, balu 'janda;
VCVC          Contoh: sidin 'beliau', gunng tidur';
CVCCVC     Contoh: rancak 'sering', rinjing 'kuali.
Bentuk Persekutuan Entri Pokok Yang bersuku tiga Entri pokok bersuku tiga, secaza maksnnal mempunyai kemungkinan formasi

(C) V (C) (C) V (C) (C) V (C):
C=Consonan
V=Vocal
VCVVC         Contoh: aruah 'arwah';
CVCVV         Contoh: banua 'kampung';
CVVCVC      Contoh: kuitan 'orangtua';
CVCVVC      Contoh: kuciak 'teriak…

Kata Bentukan Bahasa Banjar Yang Mengandung Glotal Stop dan Artinya

Berikut beberapa Kata Bentukan Bahasa Banjar Yang Mengandung Glotal Stop dan Artinya

a'asaan = (sungkan-sungkan, ragu-ragu)
a'anakan = (boneka)
a'aliman = (agak santri)
mancari'i = (mencari kepada)
mandadai'i = (menyampirkan)
i'ih = (ya)
cu'ur = (silsilah)
Lalu'i = (lalui)
imbai'i = (barengi)
kiau'i = (panggil)
pe'el = (fill) tu'uh = (usia)
ba'ah = (banjir, bah)
ba'al = (belum kering benar)
ba'at, saba'at = (sekongkol)
mancari'i = (mencari terhadap, mencari kepada)
da'u = (Banjar Hulu Sungai) (sejenis alat bunyian).
a'incaan = (pura-pura)
diisi'i = (diisi)
maisi'i = (mengisi, memberi isi)
mahiri'i = (iri akan, iri kepada)

Kembali ke halaman Belajar Bahasa Banjar

Mengenal Tradisi Baayun, cara menidurkan anak ala kalimantan

Pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sudah lama dikenal tradisi mengayun anak bayi. Tradisi ini baik dalam acara-acara yang bersifat ritual dan terkait dengan keyakinan maupun dalam keseharian. Dalam acara yang bersifat ritual dan terkait dengan keyakinan adalah baayun bidan (bapalas bidan), baayun madihin, baayun wayang, dan baayun Mulud. Adapun mengayun anak bayi dalam keseharian adalah untuk menidurkannya, karena dengan diayun si anak bayi akan tertidur pulas dan lama.

Dalam hal keseharian itu, tradisi ibu-ibu masyarakat Banjar jika menidurkan anak bayinya selalu dengan cara mengayun. Mengayun anak ini adayang mengayun biasa dan ada yang badundang. Mengayun biasa adalah mengayun dengan berayun lepas sedang mengayun badundang adalah mengayun dengan memegang tali ayunan. Yang lebih menarik adalah menidurkan anak ini sang ibu sambil bernyanyi (bakurui), bernyanyi dengan suara merdu berayun-ayun atau mendayu-dayu. Lirik lagu ini sangat puitis.

Liriknya antara lain seperti ini:

Belajar Bahasa Banjar

Image
Hai selamat datang di blog ampunipin.com
Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk berkenalan dan belajar dengan bahasa yang saya gunakan sehari hari di Kalimantan. 
Bahasa itu adalah Bahasa Banjar.... Jeng jeng jengggggg...
KENALAN DENGAN BAHASA BANJAR Ada ungkapan begini
"Tak kenal maka tak sayang" Maka dari itu, pertama tama yang akan saya lakukan sebelum kita belajar bahasa banjar adalah memperkenalkan bahasa banjar itu sendiri

Bahasa Banjar ialah bahasa yang dipergunakan oleh Suku Banjar yang mendiami pulau terbesar di Indonesia, Kalimantan.

Bahasa ini lah yang masyarakat Kalimantan pakai dalam berinteraksi sehari hari.
Awalnya Bahasa Banjar hanya di gunakan oleh Suku Banjar yang berada di sekitar wilayah Banjarmasin, namun seiring dengan perpindahan dan pencampuran penduduk yang terjadi selama berabad abad, Bahasa Banjar tersebar luas hingga ke seluruh Bumi Borneo. 
Secara garis besar, Bahasa Banjar dapat di kelompokkan menjadi dua dialek besar yaitu: Dialek Bahasa Ba…

Tabel Distribusi Vokal dan Konsonan Bahasa Banjar